Our Feeds

FIND US ON FACEBOOK

Saturday, 28 March 2015

norliyana suhaimi

[GAJI NAIK LAGI] Penambahbaikan Gaji Kakitangan Awam 2015
Tahniah untuk kakitangan awam.

Sukacita Dimaklumkan Jabatan Perkhidmatan Awam Telah Mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015 Mengenai Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum (JGMM) Bagi Pegawai Yang Telah Mencapai Gaji Maksimum Dengan Diberi PGT Berasaskan Kadar Tetap 3% Daripada Gaji Maksimum Dalam JGMM. Pekeliling Perkhidmatan Ini Berkuat Kuasa Pada 1 Januari 2015.


Pegawai Yang Layak

5. Pelaksanaan pemberian pergerakan gaji berdasarkan pekeliling perkhidmatan ini adalah melibatkan pegawai yang berada dalam keadaan-keadaan berikut:

5.1 tertakluk kepada perenggan 6.1, pegawai yang telah mencapai gaji maksimum dalam JGMM 2013 termasuk pegawai yang berada di gaji Khas Untuk Penyandang (KUP);

5.2 tertakluk kepada perenggan 6.2, pegawai yang belum mencapai gaji maksimum tetapi dalam keadaan amaun pergerakan gaji yang berikutnya sebelum mencapai gaji maksimum dalam JGMM 2013 adalah kurang daripada kadar satu (1) KGT;

5.3 tertakluk kepada perenggan 6.3, pegawai yang telah mencapai gaji maksimum dan berada di tahun terakhir perkhidmatannya sebelum bersara paksa1, dan tarikh persaraan tersebut adalah sebelum Tarikh Pergerakan Gajinya pada tahun berkenaan;

5.4 tertakluk kepada perenggan 6.4, pegawai yang belum mencapai gaji maksimum dan berada di tahun terakhir perkhidmatannya sebelum bersara paksa2 , dan tarikh persaraan tersebut adalah sebelum Tarikh Pergerakan Gajinya pada tahun berkenaan; dan

5.5 tertakluk kepada perenggan 6.5, pegawai yang telah mencapai gaji maksimum dan berada di tahun terakhir perkhidmatannya sebelum bersara paksa3 , dan telah menerima pergerakan gaji berasaskan kadar tetap 3% pada tahun sebelumnya melalui kaedah yang dilaksanakan di bawah pekeliling perkhidmatan ini.

Subscribe to this Blog via Email :
Previous
Next Post »

Note: only a member of this blog may post a comment.